КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа у улици Светозара Марковића бр. 7 у Крагујевцу је подигнута у првој половини XIX века и типична је градска кућа из времена Милоша Обреновића. Рађена је као приземљуша, на равном терену и главним делом који је окренут ка улици. Зидови су грађени по систему бондрука, са испуном од цигле и черпића. Кућа и данас, као и тада служи за становање и по том принципу је и грађена. Иако нема посебних архитектонских украса, значајна је као објекат грађен у време развоја Крагујевца, као Милошеве престонице.

КУЋА У УЛИЦИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 17

Зграда у Улици Светозара Марковића бр. 17, утврђена је за културно добро-споменик културе Решењем Завода за научно проучавање споменика куултуре Београд бр. 68/48 од 17. 01. 1948.године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац