КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У кући Танаска Рајића у Страгарима се родио и живео овај велики српски војник. Кућа је премештена са мале раздаљине на место на којем се сада налази пре него што је утврђена за културно добро. Грађена је од дрвета, крајем осамнаестог или почетком деветнаестог века. Изграђена је на ћелицу, преко камених темељних зидова. Подрум је смештен на једној половини куће. Приземни део куће чине собе у којима се живело, као и гостинска соба. Првобитна, оригинална кућа је била дводелна. На кући су сачувана сва, оригинална, аутентична својства ове архитектуре: прозори, врата, таваница, подрумска врата.

КУЋА ТАНАСКА РАЈИЋА У СТРАГАРИМА -СТРАГАРИ

Кућа Танаска Рајића у Страгарима код Крагујевца, утврђена је за културно добро - споменик културе, Решењем скупштине општине Крагујевац, бр 02-633-3/91 од 9. 07.1991. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац