ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Кућа Лакића се налази у селу Топола, засеок Бор. То је стамбена зграда сеоског домаћинства грађена крајем XVIII века, у основи развијеног типа, са подрумом испод половине приземља. Приземље се састоји од простране „куће“, са отвореним огњиштем, две собе, трема који је делимично угаони и „ћилера“. Четвороводни кров је покривен ћерамидом са широким стрехама. У подрумском делу је отворени трем на дрвеним стубовима и каменим стопама.

Припада типу ретко очуваних српских кућа у економски богатим сеоским домаћинствима на прелазу из XVIII у XIX век, са непромењеним аутентичним изгледом.

КУЋА ЛАКИЋА У ТОПОЛА СЕЛУ

Кућа Лакића утврђена је за непокретно културно добро-споменик културе одлуком Владе РС бр. 633-1167/97-13 од 09.04.1997. године (Сл. Гл. РС бр. 17 од 21.04.1997.год.)

terasa amidzinog konaka, kragujevac, kulturno nasledje

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац