ТОПОЛА

aradjelovac, crkva brezovaca

КАРАЂОРЂЕВА ТОПОЛА СА ОПЛЕНЦЕМ

Просторно  културно - историјску целину са Карађорђевим градом и градским језгром Тополе, као средиштем у коме је поникла династија Карађорђевић и Задужбинским комплексом Краљ Петар I на Опленцу, обележава градитељско наслеђе формирано, са мањим прекидима, током владавине четири генерације ове породице, од 1811. до 1940. године. Историјски догађаји захваљујући којима је Топола постала оперативно седиште Првог српског устанка, седиште врховног вожда и уточиште многим народним првацима, били су  од пресудног утицаја на њен развој као вароши. Приликом вредновања Карађорђеве Тополе са Опленцем извршена је анализа градитељског фонда на основу историјско - уметничког критеријума, при чему су узети у обзир и просветни, управно - јавни и трговачко - занатски аспекти наслеђа са посебним освртом на урбанистичко - просторне карактеристике.

 

Највреднији део градитељског фонда градског језгра Тополе, формиран од срединеXIX до првих деценија XX века, карактеришу различите стилске особености. Први објекти изван утврђења, подигнути у време владавине кнеза Александра Карађорђевића (Карађорђева касарна и чесма, зграда старог среза, стари хан, Гарашка механа и помоћни објекат) представљају примере старе градске архитектуре са упориштем у богатој традицији народног градитељства.

Очувани примери развоја Тополе с почетка XX века су репрезентативно здање хотела Матејић, зграда старе градске школе, зграда Поште, зграда Апотеке, Дом проте Ђоке, Годтионица Прандовић, као и низ трговачко - стамбених објеката у Булевару Вожда Карађорђа и улицама кнегиње Марије и кнегиње Зорке

КАРАЂОРЂЕВ  ГРАД

Најстарији део целине, Карађорђев град, значајан је као највећи градитељски подухват устаничке Србије, који су, према Карађорђевој замисли, извели познати неимари Димитрије, Сава Перишић из Београда, Андрија из Паланке, Ђура из Пожаревца и Цена из Бискупа у Рамској нахији са својим зидарским дружинама. Грађен је од 1811.  до 1813. године. Турци су га 1813. године, одмах након подизања спалили и порушили. Након ослобођења од Турака у неколико наврата грађевине у  оквиру града биле су неколико пута обнављане, да би свој данашњи изглед добиле у другој половини XIX века.

 

Карађорђев конак или двор, како га је народ називао, јесте најрепрезентативнија грађевина у оквиру овог комплекса. То је монументална грађевина, у основи правоугаона, зидена највећим делом каменом у кречном малтеру. Карактерише је простран трем на главној страни, са низом стубова са јастуцима и оградом од профилисаног шашовца. На западној страни конака уздиже се висока камена кула, која даје посебан утисак читавој грађевини.

aradjelovac, crkva brezovaca

Данас је у овој згради музејска поставка посвећена Првом српском устанку и вожду Карађорђу.

 

У оквиру Карађорђевог града налази се и зграда старе школе саграђена средином XIX века, у којој је смештена библиотека.

 

 Карађорђев град је приликом настанка био ограђен, међутим првобитна ограда је уништена, али се на основу конфигурације терена, положаја зграда и остатака може претпоставити куда је она ишла.

ЦРКВА СВ. ЂОРЂЕ И СПОМЕН КУЋА
ПЕТРА I НА ОПЛЕНЦУ

Црква Св. Ђорђа, гробна задужбина краља Петра I Крађорђевића, налази се на брду Опленац, недалеко од Карађорђевог града. Ова импозантна грађевина, раскошних архитектонских облика доминира овим делом Шумадије.

 Грађење маузолеја трајало је двадесет година, од 1910. - 1930. године, по пројекту  архитекте Косте Јовановића. Градња је била успорена због ратова који су се у међувремену одвијали (Блакански и Први светски рат).

 Основа грађевине је у облику равнокраког уписаног крста са елементима триконхоса. На пресеку подужног и попречног крака крста уздиже се централна купола, а дијагонално, на угловима, четири нижа кубета. Олтарска апсида и бочне певнице су идентичне - споља тростране, а изнутра полукружне. Црква је засведена полуобличастим сводом и крстастим сводовима. Централна купола се преко система великих лукова ослања на четири стуба, а бочне куполе на мермерне стубове и зидове певница. На западном делу је ниска квадратна припрата, а изнад ње галерија са отвореним источним зидом оживљеним аркадама и стубићима. Лево и десно су простори за звонару и ризницу.

aradjelovac, crkva brezovaca

Црква је постављена на темељима од ломљеног камена, у горњем делу од опеке. Фасада је обложена малим мермерним плочама слаганих у хоризонталним редовима и украшена кордонским венцима, архиволтама и розетама. Посебно је обрађена фасада са западне стране са монументалним улазним порталом и тространим мермерним степеништем. У ниши изнад улаза је мозаични приказ св. Ђорђа. Сцена је урађена према картону Паје Јовановића. Изнад портала је велика декоративна ниша са рељефним грбом Карађорђевића.

 Испод нивоа целе цркве налази се крипта у којој су сахрањени чланови династије Карађорђевића. Мошти вожда Карађорђа и краља Петра I почивају у северној и јужној певници цркве.

 Унутрашњост маузолеја је веома раскошно обрађена низом декоративних елемената од којих се посебно истиче иконостас. Израђен је од белог мермера по угледу на Хиландарски. Под је рађен од квадратних мермерних плоча разних боја (белих, црвенкастих и тамно плавих) који су тако слагани да  је добијен низ декоративних поља.

 

Просторна културно - историјска целина Карађорђева Топола са Опленцем,  са остацима Карађорђевог града и градским језгром Тополе, средиштем у коме је поникла династија Карађорђевић, својим културно - историјским и архитектонским вредностима, као и природним вредностима брда Опленац са Задужбинским комплексом Краљ Петар I, представља јединствен национални симбол Србије, који сведочи о историјиским догађајима и знаменитим личностима, чији је утицај био од пресудног значаја не само за развој вароши Тополе, већ и ток српске историје XIX и XX века.

 

Црква Св. Ђорђа и спомен кућа Петра I на Опленцу утврђени су за непокретно културно добро - споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 203/1 од 16.06.1970. године.

 

aradjelovac, crkva brezovaca

Карађорђева Топола са Опленцем је категорисан као споменик културе од изузетног значаја, у оквиру којег се налазе остаци утврђења са кулом, црквом, конаком и спомеником Карађорђу и маузелеј на Опленцу, одлуком Скупштине СРС 07.04.1979. године, "Сл.Гл.СРС" бр.14/79. (*овом одлуком је изузета кућа Краља Петра I из категоризације овог комплекса за споменик културе од изузетног значаја)

 

Карађорђева Топола са Опленцем утврђена је за просторну културно - историјску целину одлуком Владе Републике Србије бр. 633-9040/2006 од 12.10.2006. године „Сл. Гл. бр.88/06“.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац