Јавне набавке за 2021. годину

ЈАВНА НАБАВКА бр.01/21

Одлука о покретању поступка јавне набавке бр.01/2021

Санација и рестаурација споменика у Спомен-парку

"Крагујевачки октобар" у Крагујевцу

PDF

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PDF

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац