Јавне набавке за 2018. годину

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PDF

29.11.2018

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/18

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије

3. Захтев за појашњењем јавне набавке

PDF

1. Позив за подношење понуда

WORD

4. Конкурсна документација - 2

PDF

2. Конкурсна документација

PDF

6. Обавештење о резултатима конкурса

PDF

5. Питања и појашњења

PDF

7. Одлука о додели уговора

PDF

3.8.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 10/18

Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера

1. Одлука о додели уговора

PDF

30.7.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 09/18

Услуга сервисирања рачунара

1. Одлука о додели уговора

PDF

30.7.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 08/18

Услуга осигурања возила

1. Одлука о додели уговора

PDF

30.7.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 07/18

Електрична енергија по партијама

1. Одлука о додели уговора

PDF

30.7.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 06/18

Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

1. Одлука о додели уговора

PDF

27.7.2018

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/18

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Конзерваторско-рестаураторски радови
на санацијидела источног бедема утврђења манастира Раваница

3. Захтев за појашњењем јавне набавке

PDF

9.7.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 05/18

Услуга телефони-фиксни

1. Одлука о додели уговора

PDF

25.6.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 04/18

Вршење вулканизерских услуга

1. Одлука о додели уговора

PDF

6.6.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 03/18

Услуга одржавања хигијене

1. Одлука о додели уговора

PDF

5.6.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 02/18

Канцеларијски материјал по партијама

1. Одлука о додели уговора

PDF

28.5.2018

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 01/18

Набавка добра - набавка горива

1. Одлука о додели уговора

PDF

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац