Јавне набавке за 2017. годину

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PDF

1.11.2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/17

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Конзерваторско-рестаураторски радови
на гробници - хумки бр.1, бр.15 и бр.16.
У оквиру меморијалног простора Спомен парка Крагујевацчки октобар у Шумарицама

3. Одлука о додели уговора

PDF

20.9.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 11/17

Рачунарска и сродна опрема

1. Одлука о додели уговора

PDF

24.8.2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 05/17

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Конзерваторско-рестаураторски радови
на кући Туцаковића у селу Честин,
општина Кнић

3. Одлука о додели уговора

PDF

23.8.2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/17

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Радови на санацији и конзервацији дела комплекса Сабрашица 1-5
село Лужнице, општина Крагујевац

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Одлука о додели уговора

JPG

22.8.2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/17

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Конзерваторско-рестаураторски радови
на цркви Св. Петра и Павла.
Црква брнвара у Даросави

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Одлука о додели уговора

JPG

21.8.2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/17

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

услуга штампања публикације

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Одлука о додели уговора

PDF

19.7.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 10/17

Електрична енергија по партијама

1. Одлука о додели уговора

PDF

19.7.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 09/17

Гуме за путиничке аутомобиле

1. Одлука о додели уговора

PDF

19.7.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 08/17

Услуга осигурања возила

1. Одлука о додели уговора

PDF

19.7.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 07/17

Услуга сервисирања рачунара

1. Одлука о додели уговора

PDF

11.7.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 06/17

Нови тонери - тонери за ласерске штампаче и телефакс машине.

1. Одлука о додели уговора

PDF

11.7.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 05/17

Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонра

1. Одлука о додели уговора

PDF

22.6.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 04/17

Услуга телефони-фиксни

1. Одлука о додели уговора

PDF

7.6.2017

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/17

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Конзерваторско-рестаураторски радови
на спомен обележју из I Светског рата
Старо војничко гробље у Крагујевцу

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Продужење рока

JPG

4. Обавештење о резултатима конкурса

PDF

5. Одлука о додели уговора

PDF

2.6.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 03/17

Услуга одржавања хигијене

1. Одлука о додели уговора

PDF

30.5.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 02/17

Канцеларијски материјал по партијама

1. Одлука о додели уговора

PDF

23.5.2017

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 01/17

Набавка добра - набавка горива

1. Одлука о додели уговора

PDF

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац