Јавне набавке за 2016. годину

ПРАВИЛНИК

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

PDF

6.12.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 07/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Радови на локалитету Ђурине ћелије Манојловици - конзервација зидова

3. Обавештење о резилтатима конкурса

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

JPG

13.10.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Радови на локалитету Ђурине ћелије Манојловици - конзервација зидова

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Одлука о обустави јавне набавке

PDF

4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

PDF

4.10.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 05/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Kонзервација и санација крова
на објекту „Стара ливница” у Крагујевцу

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Резултати конкурса и одлука о додели уговора

PDF

22.9.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Радови на локалитету Ђурине ћелије Манојловици - постављање настрешнице

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Резултати конкурса и одлука о додели уговора

PDF

24.6.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Конзерваторско - рестаураторски радови
на споменику „Камени спавач” у Крагујевцу

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење

JPG

4. Захтев за појашњењем

JPG

5.Измена конкурсне документације

PDF

6. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

7. Одлука о додели уговора

PDF

8. Одлука о додели уговора II

PDF

6.6.2016

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 05/16

Канцеларијски материјал по партијама

1. Одлука о додели уговра - I пратију

PDF

2. Одлука о додели уговра - II пратију

PDF

3. Одлука о додели уговра - III пратију

PDF

4. Одлука о додели уговра - V пратију

PDF

1. Обавештење о закљученом уговору - I пратију

PDF

2. Обавештење о закљученом уговору - II пратију

PDF

3. Обавештење о закљученом уговору - III пратију

PDF

4. Обавештење о закљученом уговору - V пратију

PDF

14.6.2016

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 04/16

Услуга телефони-фиксни

1. Обавештење о закљученом уговору

PDF

Услуга одржавања хигијене

1. Oдлука о додели уговора

1. Обавештење о закљученом уговору

13.5.2016

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 02/16

PDF

PDF

13.5.2016

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЦЈН 01/16

Набавка добра - набавка горива

1. Oдлука о додели уговора

PDF

1. Обавештење о закљученом уговору

PDF

6.4.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Куповина путничког аутомобила на лизинг

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Резултати конкурса и одлука о додели уговора

JPG

1.4.2016

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/16

Јавни позив за јавну набавку мале вредности.

 

Радови на санацији клизишта у
Марићевића јарузи

1. Позив за подношење понуда

WORD

2. Конкурсна документација

PDF

3. Обавештење о резилтатима конкурса

PDF

4. Резултати конкурса и одлука о додели уговора

JPG

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац