Јавне набавке за 2013. годину

19.11.2013

ЈАВНА НАБАВКА бр. 05/13

Јавни позив за јавну набавку мале вредности за
куповину путничког аутомобила.

 

Куповина путничког аутомобила

3. Одлука о најповољнијој понуди

1. Одлука о покретању поступка

PDF

2. Конкурсна документација

WORD

PDF

18.10.2013

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/13

Јавни позив за јавну набавку мале вредности за
штампање публикација

 

„Дани европске баштине 2013‟ Крагујевац

3. Одлука о најповољнијој понуди

1. Одлука о покретању поступка

PDF

2. Конкурсна документација

WORD

PDF

8.8.2013

ЈАВНА НАБАВКА бр. УД 03/13

Јавни позив за јавну набавку мале вредности за
публикација и промотивног материјала за пројекат

 

„Дани европске баштине 2013‟ Крагујевац

1. Одлука о покретању поступка

PDF

2. Конкурсна документација

WORD

3. Одлука о најповољнијој понуди

PDF

4. Одлука о обустави поступка јавне набавке

PDF

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац