КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Етно двориште у Драчи, недалеко од Крагујевца, чине кућа, вајат, кош и споменик из 1902. године. Кућа је приземна, троделна грађевина, правоугаоне основе, чији предњи део краси трем са луцима. Зидови су рађени у бондруку, а кров на четири воде је покривен бибер црепом.

 

Вајат је коришћен као зграда сеоске управе у периоду од 1830. до 1902. године.  То је брвнара квадратне основе, чије су греде темељаче положене на темељ од ломљеног камена на нагнутом терену. Зидови су од талпи сложених у ћерт. Четвороводни кров је прекривен ћерамидом.

 

Кош прућар је елипсасте основе, са темељачама које носе странице од густо испреплетаног прућа. Улаз је на средини. Кош је подигнут на блокаде, а трем са кровом покривеним бибер црепом је накнадно урађен.

 

На овом месту је 1984. године основан етно музеј.

 

ЕТНО ДВОРИШТЕ У ДРАЧИ

Етно двориште у Драчи, утврђено је за културно добро-споменик културе Одлуком СО Крагујевац, од 27.08.1992, а објављено у Општинском службеном гласнику бр. 13/92 од 8.09.1992.године.

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац