Кристални цвет

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Конзерваторско - рестаураторски радови на споменику Кристални цвет у Спомен - парку у Шумарицама2021/22. година

Пре радова

У току извођења

Након завршетка

 

 

Споменик Кристални цвет је подигнут на месту где је поред групе одраслих сахрањено и петнаест ромских дечака, малих чистача обуће. Подигнут је 1968. године према првонаграђеном конкурсном решењу архитекте Небојше Деље. Својом геометризованом формом представља пресечени цвет белих латица у тамној чашици што симболизује нагло прекинуту младост уз контраст невиности и чистоће дечије душе наспрам њихове тамне пути.

 

 

 

Пре радова

У току извођења

Након завршетка

 

 

Половином 2022. године су под руководством Завода за заштиту споменика културе Крагујевац завршени опсежни конзерваторско рестаураторски радови које је финансирало Министарство за рад, борачка и социјална питања Републике Србије, а којима је ова споменичка целина комплетно обновљена. Радове је изводила „Тандем градња“ доо из Крагујевца према пројектној документацији коју је израдила агенција „Кон.форма инжењеринг“ из Крагујевца.

 

 

Пре радова

У току извођења

Након завршетка

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац