ПОСТАВЉЕНЕ ИНФО-ТАБЛЕ О ГРАЂЕВИНАМА ПРЕСТОНОГ КРАГУЈЕВЦА (1818-1841)

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Као прва престоница обновљене Србије, Крагујевац је у првој половини 19. века егзистирао као политички, војни, верски, образовни и културни центар Кнежевине Србије. Та историјска ренесанса захватила је и градску архитектуру, која се споро, али неумитно мењала од турско-источњачког ка балканско-оријенталном, а потом и европском стилу градње. Нажалост, већина грађевина из престоног периода Крагујевца није сачувана, како због разарања у оба светска рата, тако и због немара потоњих генерација.

 

 

 

Како се архитектонско наслеђе престоног Крагујевца не би заборавило, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, под покровитељством Града Крагујевца, припремио је инфо-табле о грађевинама престоног Крагујевца (1818-1841), које су постављене на 14 локација у граду, на којима су евидентиране и описане најзначајније грађевине из наведеног периода.

Постављене инфо-табле у Крагујевцу

2022. година

 

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац