Цркве народног стваралаштва

Цркве народног стваралаштва

21. септембар 2018. година

Завод за заштиту споменика кулуре Крагујевац

Цркве народног стваралаштва

Изложбени панои у Кући проте Милоја Барјактаревића

Публикацијом и изложбеним паноима је прдстављено седам сакралних објеката грађених током XVIII и првој половини XIX века. Које престављају вредан део културног наслеђа. Грађене су ручно од материјала доступног на простору и без машинске обраде које су подигли самоуки градитељи. Подизане су у време највећих борби против турске власти и зато су скриване по шумама и брдима.

Изложба под окриљен Народног музеја покушај је да се публици приближи историја, култура и традиција овог понедбља.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац