ПАРАЋИН

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Црква Светог Ђорђа у Горњој Мутници налази се на око двеста метара од последњих сеоских кућа, на месту где речица Сувара излази из клисуре. То је једнобродна грађевина,  са припратом грађеном истовремено са наосом и полукружном апсидом на истоку. Зидови цркве зидани ломљеним каменом у кречном малтеру, очувани су до висине од око 0,7м изнад коте првобитног терена.

Уцртана је на аустро-угарским мапама из XVIII века а на основу архитектонског облика и пропорција, датована је у другу половину XIV века.

 

 

Црква Светог Ђорђа у Горњој Мутници је утврђена за културно добро- споменик културе одлуком Завода за заштиту споменика културе Крагујевац Р.бр. 356/1 од 30.06.1975.године.

ЦРКВА СВ. ЂОРЂА, ГОРЊА МУТНИЦА

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац