ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Црква у Јагодини, посвећена св. Петру и Павлу, са звоником подигнута је 1870 -1899. године. Грађена је у нововизантијском стилу, у форми уписаног крста. Развијеног је облика са пет купола од којих је централна доминантна и ослоњена преко коцкастог постоља на четири масивна стуба са романским капителима.

Фасада је урађена  комбинацијом двобојних појасева у малтеру у знак сећања на византијско композитно грађење. Западно прочеље је богато обрађено са балдахином ослоњеним на два рељефна пиластра и два мермерна стуба са рељефним капителима украшеним мотивима биљне вреже. Мотив западног прочеља је поновљен на северној и јужној страни. Звоник је по стилским и грађевинско- архитектонским карактеристикама истоветан цркви, висок 36,5m и завршава се осмостраном кришкастом куполом. Унурашњост цркве није живописана већ бојена, са флоралним и геометријским мотивима. Иконостас је дрвени, од ораховине, резбарен, са иконама из времена подизања објекта. Три галерије које поседује црква су украшене рељефом у облику геометријских мотива.

ЦРКВА СВ. ПЕТРА И ПАВЛА У ЈАГОДИНИ

Црква св. Петра и Павла утврђена је за непокретно културно
добро - споменик културе одлуом Владе Републике Србије
број 633-4694/99 од 25.01.2000. године (Сл. Гл. РС бр. 5 од 17.02.2000. год.)

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац