ТОПОЛА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Манастир са црквом посвећеном Св. Николи, настао је у доба највећег процвата рудничке области, око 1425. године. Његов ктитор био је властелин Никола Дојрановић, што се види из натписа изнад улазног портала. Манастирска црква је једнобродна грађевина правоугаоне основе, засведена полуобличастим сводом, са витком осмостраном куполом изнад централног простора наоса. Зидана је од ломљеног притесаног камена и жућкасте сиге, а фасаде су првобитно биле фуговане црвеним малтером. Приликом обнове почетком XIX века, црква је била омалтерисана и бело окречена. Tом приликом настали су и геометријски орнаменти на тамбуру куполе и око прозора. Двосливни кров некада је био покривен шиндром, а данас бакарним лимом. Поменути монументални западни портал рађен је од белог профилисаног мермера, и на њему је урезан ктиторски натпис. На западу је велика припрата квадратног облика засведена ваљкастим сводом, а западно од ње је 1817. године дозидан двоспратни звоник рађен у духу средњoвековних пиргова, квадратне основе, са равном, дрвеном међуспратном конструкцијом. Западни улаз је засведен троструко профилисаним оквиром. Изнад њега су три лунете, у којима су првобитно биле представе заштитника цркве, али су те фреске временом нестале, уништене. Изнад приземног дела звоника на сваком спрату су лучни прозори, а на врху четворосливни стрми кров покривен лимом.

У унутрашњости цркве делимично су очувана три слоја живописа, у олтарској зони – првобитни слој из 1425. године; у припрати из првих деценија 17. века; у горњим зонама наоса из 1850. године.

 

ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ, ДОЊА ШАТОРЊА

Библиографија:

Бошковић, Ђ. и сар.(1956.): Манастир Никоље код шаторње у: Археолошки споменици и  налазишта у Србији, II Централна Србија, стр151-153, САНУ, Београд

 

 

Црква Св. Николе у Доњој Шаторњи, Топола, утврђена је за непокретно културно добро - споменик културе решењем Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу бр.636/1 – 68 од 28.03.1969. године, а као културно добро од великог значаја категорисана је одлуком Скупштине СРС  21.07.1983. године „Сл. Гласник СРС“ бр. 28/83.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац