ЈАГОДИНА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Уз клисуру кроз коју протиче Жупањевачка река налази се црква посвећена Рођењу Пресвете Богородице. Према предању подигнута је у време кнеза Лазара. Више пута је паљена и обнављана. Президана је каменом и омалтерисана малтером од креча, жутог песка.  Скромних је димензија са припратом, наосом и олтарском апсидом. Трансепт се северно и јужно завршава неразвијеним певничким просторима, док је у кровном делу нешто наглашенији. На пресеку наоса и трансепта уздиже се са унутрашње стране кружни а са спољашње стране осмоугаони тамбур са куполом. Припрата на северном и јужном зиду има по две плитке нише лучно засведене. Олтарска апсида је полукружна са полукалотом. Према иконостасу се зaвршава источним травејом, проскомидијом и ђакониконом. На апсиди се налази лучно засведени мањи једноделни прозор, као и на певницама, на којима су прозори веома уски. Под је првобитно био дашчани а потом је замењен каменим осим на месту гроба на јужној страни припрате. Стари иконостас је због дотрајалости замењен новим на који су по истом распореду враћене иконе.

ЦРКВА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
У ИВКОВАЧКОМ ПРЊАВОРУ

Библиографија:

 

  • Лазар Мирковић, Археолошки споменици и налазишта у Србији, II Централна Србија, Београд 1956., 170

Црква Рођења Пресвете Богородице утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе одлуком Владе Републике Србије број 633-7571/2005 од 01.12.2005. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац