СВИЛАЈНАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

У летопису манастира Златенац постоји податак да је Црква Св. Врача подигнута 1427. године и да је у њој, по угледу на оближњу Манасију, радила „преписивачка школа“ све до 1811. године када су је Турци срушили. Црква је једнобродна грађевина са кубетом изнад наоса и полукружном олтарском апсидом на истоку. Од првобитне грађевина очуван је почетак лука на североисточном пиластру, који је формирао проскомидију према олтарском делу. Сачувани су још и богато профилисани венци, који су се налазили у зони поткуполних лукова на пиластрима. Западни портал је у потпуности очуван, са интервенцијама на северном довратнику. Црква је зидана од ломљеног камена у кречном малтеру, са правилним тесаницима на угловима од жућкастог пешчара. Омалтерисана је и окречена у бело. Унутрашњост је живописана, иконостас је нископреградни, новијег датума. Након 1980. године у порти цркве Св. Врача изграђена су два конака, летњиковац и звонара.

ЦРКВА МАНАСТИРА ЗЛАТЕНАЦ

Црква манастира Златенац утврђена је за непокретно културно добро- споменик културе решењем СО Свилајнац бр. 020-57/88-04 од 22.07.1988. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац