ПАРАЋИН

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Неколико километара од Поповца, недалеко од средњевековног града Петруса на десној обали реке Црнице, налазе се добро очувани остаци средњевековног храма, подигнутог на једној стени,.  Црква је рађена у традицији архитектуре моравске Србије и има директне аналогије са црквом Свете Богородице у Лешју, триконхалне основе са истовремено грађеном припратом и куполом. Протезис и ђаконикон се јављају као посебни простори, а својим волуменом излазе из правца бочних зидова, тако да је источни део цркве шири. Грађена је од камена, са употребом сиге за сводове и лукове, а сачувани су сви обимни спољни и преградни зидови, почеци лукова и сводова.

Остали објекти манастирког комплекса се простиру југозападно и јужно од цркве а њихов распоред је условљен конфигурацијом терена. Чине их два објекта са укупно пет просторија. Грађевина југозападно од црке је димензија 14m×6,60m док се остаци друге грађевине, чије су димензије 13m×6,20m, налазе јужно од цркве. У зидовима обе грађевине сачувана су лежишта дрвених греда што указује на то да су оба објекта имала спрат.

По својим уобичајним архитектонским облицима спада у ред врло значајних градитељских остварења друге половине XIV и почетка XV века. Црква припада знаменитој средњевековној петрушкој области и има индиција да је грађена као властелинска црква, чији је ктитор био властелин Цреп, син Душановог властелина Вукослава.

 

ЦРКВА БЛАГА МАРИЈА ПЕТРУШКА, ПОПОВАЦ

Библиографија:

 

  1. Брмболић, М.(2011), Мала света гора у клисури реке Црнице, стр.67-73, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Београд
  2. Прокић, Р.(1986.), Средњевековна архитектура петрушке области, стр. 72-81, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Крагујевац
  3. Светлана Поповић, Крст у кругу, Републички завод за заштиту споменика културе Београд, Београд 1994.
  4. Феликс Каниц, Србија, земља и становништво, књига 2, Београд 1991; поновљено издање: Србија, земља и становништво   од римског доба  до краја XIX века, друга кига , LOGOS ART, Београд, 2007

Црква Блага Марија Петрушка у Поповцу је утврђена за културно добро - споменик културе одлуком Завода за заштиту споменика културе Крагујевац Р.бр.357/1 од 30.06.1975. год, а за непокретно културно добро од великог значаја одлуком Скупштине СРС од 21.07.1983.године ("Сл.Гл. СРС" бр. 28/83).

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац