ДЕСПОТОВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

На левој обали реке Ресаве у селу Медвеђа код Деспотовца на локалитетима Бедем и Попов чаир, постоје остаци римске путне станице Idimum која се налазила на путу via publica (Viminacijum - Naissus). Археолошка истраживања налазишта је у периоду од 1960. до 1962. године предузео  Народни музеј у Београду. Том приликом су откривени делови римског пута и остаци архитектуре међу којом су терме и друге мање зграде а анализом добијених података је константовано да се на овом месту  поред путне станице (mansio) налазило и цивилно насеље (vicus). Покретни археолошки материјал откривен токов ових радова датован је у крај III и IV век.

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ "IDIMUM"
У АТАРУ СЕЛА МЕДВЕЂА

Библиографија:

 

  • 1. Васић, М., Милошевић, Г.(2000.),  MANASIO IDIMVM, Археолошки институт, Београд
  • 2. А. Јовановић, Археолошки лексикон, Савремена администрација, Београд, 1997., 388

Локалитет "Idimum"  је утврђен за непокретно културно добро – археолошко налазиште одлуком Скупштине општине Деспотовац бр. 06-81-5/83-01 од 29. априла 1983. године.

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац