ЋУПРИЈА

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Остаци античког града Horreum Margi се налазе између река Раванице и Мораве, на простору савремене касарне у центру града Ћуприје. Налазиште чине остаци римског утврђеног града IV-V века; средњовековно утврђење града Равно константовано у два хоризонта од XI доXIII века и бастионо утврђења изграђеног 1737.године по указу гувернера Карла Александра Витембершког.

       Град се налазио на римском војном путу via militaris, који је спајао римске провинције у средњој Европи ( Pannonia, Noricum, Rhaetia) са балканским провинцијама (Moesia Inferior, Dalmatia) и Грчком током III века. Од римског времена до данас на простору ове фортификације, лоцираном на средишту пловног тока Мораве а у непосредној позадини лимеса на Дунаву, смењивале су се војне посаде. Положај града омогућио је да се он развија као пункт за прикупљање жита, односно пореза у натури, занатско-трговински центар, а у IV веку је у њему отворена царска радионица за израду оружја. Као складиште жита – horreum, значајан  је као војно складиште у оквиру снабдевачких пунктова римских легија који су били распрострањени широм империје. Антички град је уништен средином V века у Хунској најезди.

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ
HORREUM MARGI

Античко утврђење  Horreum Margi  проглашено је  за културно добро – археолошко налазиште, одликом СО Ћуприја, бр.06-153/90-01 од 22.11.1990.

Библиографија:

 

  • Dr Dragoslav Piletić, „Rimske fortifikacije na teritoriji SR Srbije”, VESNIK VOJNOG MUZEJA – BEOGRAD br. 33, 1989. godine, 79-104str,
  • Miloje Vasić, Nalazi rimskog bronzanog novca IV i V veka iz municipijuma Horreum Margi (Ćuprija), Beograd 1990. godine.
  • Miloje Vasić, Jadranka Kavajin-Mundrić, Sofija Popović „Horreum Margi-Ravno-Ćuprija”, VESNIK VOJNOG MUZEJA – BEOGRAD br. 33, 1989. godine, 7-37str.
  • S. Popović, „Antički pokretni nalazi sa lokaliteta Horreum Margi-Ćuprija”, VESNIK VOJNOG MUZEJA – BEOGRAD br. 33, 1989. godine, 49-77 str.
  • Vesna Manojlović-Mihailo Đorić, „Srednjovekovna grnčarija sa lokaliteta Horreum Margi-Ravno-Ćuprija, VESNIK VOJNOG MUZEJA – BEOGRAD br. 33, 1989. godine, 37-48 str.
  • Мирко Пековић, „Систематска археолошка ископавања”, 63-111 стр. Војни музеј, Пет деценија археолошких истраживања 1954-2004., Београд 2007,

 

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац