КРАГУЈЕВАЦ

amidzin konak u kragujevcu, milosev venac, zavod za zastitu spomenika kulture kragujevac

Археолошко налазиште Тодорчево - Стрна жита се налази на југоисточном улазу у Крагујевац поред магистралног пута Крагујевац-Баточина. Сондажним ископавањима 1992. године на овом месту је утврђено постојање остатака насеља од периода старчевачке културе до времена антике.

Најстарије насеље је из V миленијума п.н.е. и везује се за старчевачку културу. Млађе насеље је датовано у X век п.н.е., време старијег гвозденог доба. Најмлађе насеље је датованог у III-IV в.н.е. Остатке ова три насеља која су се вертикално наслојавала једно изнад другог, потврђују налази колиба, фрагменти керамичких посуда, камене и кремене алатке а из античког периода опеке.

 

АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ
ТОДОРЧЕВО – СТРНА ЖИТА

Археолошко налазиште Тодорчево-Стрна жита у Крагујевцу утврђено је за културно добро – археолошко налазиште Одлуком Владе Републике Србије бр. 633-3721/97 од 17.10.1997.године ("Сл. гласник РС" бр. 51 од 13.11.1997.год.).

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац