Археолошко истраживање

Археолошко истраживање цркве у селу Борци код Раче

2012 година

Завод за заштиту споменика кулуре Крагујевац

Изложбени панои археолошког истраживање цркве
у Борцима код Рача

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац је током 2012. године извршио археолошка истраживања оостатака цркве у селу Борци код Раче.

Откривена црква је имала облик триконхоса и накнадно додату припрату на западу, укупних димензија 11,3 × 6,65 m, са некрополом око ње.

Након завршених археолошких истраживања у Рачи је организована изложба фотографија под називом „Археолошка истраживања цркве у Борцима код Раче‟ у организацији  Завода за заштиту споменика Крагујевац.

 

*Марија Каличанин-Крстић, Археолошка истраживања цркве у Борцима код Раче, Гласник Друштва конзерватора Србије 37, Београд, 2013, 93-96

50 година Завода за заштиту споменика културе Крагујевац

Copyright © Cogent 2016. Сва права задржана - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац